Ένας τόνος διαφορά | What a difference an accent makes

Today, read about what a difference an accent makes while comparing two words: “ποδήλατο” and “ποδηλατώ”.

Σήμερα, διάβασε σχετικά με τη διαφορά που ένας τόνος μπορεί να κάνει, συγκρίνοντας τις δύο λέξεις: “ποδήλατο” και “ποδηλατώ”.

 

Please subscribe in order to view the rest of the content.
Join Now

Share:

Author

Aristea Kyriakou

Aristea Kyriakou

Subscribe to our newsletter

Christmas Fair

Are you a book enthusiast? Have you found an inspiring book in Greek which changed your journey of learning the language?
Then we want to hear from you! We are organizing a Christmas Book Fair – a book swap among our community members.

Leave your details below and we will contact you soon!