Γνωριζόμαστε | Getting to know each other

Από τη γνωριμία μας με τα Δέντρα (μέλη της κοινότητας), την Κυριακή 3 Οκτωβρίου.

From our getting to know each other with the Trees (community members), on Sunday 3rd of October.

Please subscribe in order to view the rest of the content.
Join Now

Share:

Author

Aristea Kyriakou

Aristea Kyriakou

Subscribe to our newsletter

Christmas Fair

Are you a book enthusiast? Have you found an inspiring book in Greek which changed your journey of learning the language?
Then we want to hear from you! We are organizing a Christmas Book Fair – a book swap among our community members.

Leave your details below and we will contact you soon!