Η εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου | The national holiday of the 28th of October

Μάθετε με μια σύντομη ανάγνωση τι ακριβώς γιορτάζουμε στην Ελλάδα σήμερα, την 28η Οκτωβρίου.

Learn through a short read what exactly is that we are celebrating today in Greece, the 28th of October.


Please subscribe in order to view the rest of the content.
Join Now

Share:

Author

Aristea Kyriakou

Aristea Kyriakou

Subscribe to our newsletter

Christmas Fair

Are you a book enthusiast? Have you found an inspiring book in Greek which changed your journey of learning the language?
Then we want to hear from you! We are organizing a Christmas Book Fair – a book swap among our community members.

Leave your details below and we will contact you soon!