Το χιόνι | Snow

Mία έκπληξη στην Ελλάδα σήμερα. Χιόνι! Τι μπορούμε να πούμε για αυτό;

A surprise in Greece today. Snow! What can we say about it?

Please subscribe in order to view the rest of the content.
Join Now

Share:

Author

Aristea Kyriakou

Aristea Kyriakou

Subscribe to our newsletter

Christmas Fair

Are you a book enthusiast? Have you found an inspiring book in Greek which changed your journey of learning the language?
Then we want to hear from you! We are organizing a Christmas Book Fair – a book swap among our community members.

Leave your details below and we will contact you soon!