new!

Χορτοφαγία στην αρχαία Ελλάδα | Veganism in ancient Greece

Υπήρχε η τάση της “χορτοφαγίας” στην αρχαία Ελλάδα; Εννοείται;;; Γιατί; Διαβάστε σήμερα.

Was there the trend of “veganism” in ancient Greece? Of course??? Why? Read today.


 

⬇️ κατεβάστε το PDF♻️

⬇️ download the PDF ♻️

👉🏽 Veganism in Ancient Greece | Greek and Green

 

Είναι μια από της πιο διαδεδομένες σύγχρονες τάσεις στον τομέα της διατροφής, η χορτοφαγία και ο βιγκανισμός. Όλα τα επιτυχημένα εστιατόρια με διεθνή φήμη έχουν έστω μια συνταγή για τους πελάτες τους η οποία ακολουθεί τους κανόνες από την μια ή και τις 2 κατηγορίες διατροφής. Όμως από περιέργεια, πόσο σχετικές είναι με την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα; 

( ìne mia apò tis pio diadedomènes sìhrones tàsis ston tomèa tis diatrofìs, i hortofagìa ke o viganismòs. òla ta epitihimèna estiatòria me diethnì fìmi èhun èsto mia sidagì ya tus pelàtes tus i opìa akoluthì tus kanònes apò tin mìa ì ke tis dìo katigorìes diatrofìs. òmos apò perièrgia, pòso shetikès ìne me tin paradosiakì elinikì kuzìna? )

It is one of the most widespread modern trends in the field of nutrition, vegetarianism and veganism. All successful restaurants with an international reputation have at least one recipe for their customers that follows the rules of one or both food categories. But out of curiosity, how relevant are they to traditional Greek cuisine?

 

 

Αυτό μπορεί να αποτελεί έκπληξη για πολλούς ανθρώπους, αλλά όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί πριν τις εφευρέσεις του ψυγείου, της μαζικής καλλιέργειας, της μαζικής παραγωγής, της μαζικής κτηνοτροφίας, του καπιταλισμού, της ελεύθερης αγοράς, του σούπερ-μάρκετ, κτλ, είχαν πολύ ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες – με ελάχιστη κρεατοφαγία.  

( aftò borì na apotelì èkplixi ya polùs anthròpus, alà òli i arhèi politismì prin tis efevrèsis tu psigìu, tis mazikìs kalièrgias, tis mazikìs paragogìs, tis mazikìs ktinotrofìas, tu kapitalismù, tis eléftheris agoràs, tu supermarkert, etc, ìhan polì isoropimènes diatrofikès sinìthies – me elàhisti kreatofagìa )

This might come as a surprise to many people, but all of the ancient civilizations before the inventions of the refrigerator, mass cultivation, mass production, mass animal husbandry, capitalism, of the free market, of the supermarket, etc., had very balanced eating habits – with minimal meat-eating. 

 

 

Εξετάζοντας τη βιβλιογραφία από την αρχαιολογία και τη λαογραφία, γνωρίζουμε τώρα ότι οι αρχαίοι άνθρωποι προτιμούσαν να έχουν γεύματα βασισμένα σε άγρια βότανα, σπόρους, δημητριακά και όσπρια κατά το μεγαλύτερο μέρος του μέσου μήνα τους. Φυσικά θα είχαν ζωικά προϊόντα όπως αυγά, τυρί, γάλα (όταν ήταν διαθέσιμο), συντηρημένα ή φρέσκα ψάρια. Το φρέσκο κρέας από την άλλη ήταν μια ακριβή πολυτέλεια, που προοριζόταν για ειδικές περιστάσεις, όπως γάμους, θρησκευτικές τελετουργίες και γιορτές.

( exetàzodas ti vivliografìa apò tin arheologìa ke ti laografìa, gnorìzume tòra oti i arhèi ànthropi protimùsan na èhun gèvmata vasismèna se àgria vòtana, spòrus, dimitriakà ke òspria katà to megalìtero mèros tu mèsu mìna tus. fisikà tha íhan zoikà proïòda òpos avgà, tirì, gàla òtan ítan diathèsimo, sidirimèna í frèska psària. to frèsko krèas apò tin àli ítan mia akriví politèlia, pu proorizòtan ya idikès peristàsis òpos gàmus, thriskeftikès teleturgíes ke yortès )

By examining the literature from archaeology and folklore, we now know that ancient people preferred to have meals based on wild herbs, grains, cereals, and legumes for the most part of their average month. Of course, they would have animal products such as eggs, cheese, milk (when available), preserved or fresh fish. Fresh meat on the other hand was an expensive luxury, reserved for special occasions, such as weddings, religious rituals and feasts. 

 

 

Ωστόσο, αυτό είναι απόλυτα λογικό. Ποιος θα ήθελε να χάσει ένα από τα αυτοκίνητά του (άλογα), ένα από τα βαριά μηχανήματά του (αγελάδα, μουλάρι), τον σκουπιδοφάγο τους  (γουρούνι, κοτόπουλα), τα αυγά ή τον παραγωγό γάλακτος, το μαλλί τους;

( ostòso aftò ìne apòlita logikò. piòs tha íthele na hàsi èna apò ta aftokínità tu, àloga, èna apò ta varià mihanìmatà tu, ayelàda, mulàri, ton skupidofàgo tus, gurùni, kotòpula, ta avgà í ton paragogò gàlaktos, to malí tus? )

However, this makes perfect sense. Who would want to lose one of their cars (horses), one of their heavy machinery (cow, mule), their garbage disposal (pig, chickens), and their eggs or milk producer, their wool?

 

 

Τελικά, η μεσογειακή διατροφή εξελίχθηκε από αυτές τις συνήθειες και έχει αποδειχθεί πλέον ότι είναι μια από τις πιο ισορροπημένες ανθρώπινες δίαιτες -αν όχι η πιο υγιεινή. Παρόλο που μερικοί άνθρωποι μπορεί να το θεωρούν αυστηρό, υπαγορεύει ότι 2 ημέρες την εβδομάδα κάνουμε χορτοφαγική δίαιτα, 2 ημέρες πεσκατοριανή (ψάρια και θαλασσινά), 2 ημέρες μπορούμε να έχουμε λευκό κρέας (πουλερικά) και μία φορά την εβδομάδα, μπορούμε να έχουμε κόκκινο κρέας (με μέτρο).

( teliká, i mesoyiakí diatrofí exelíhthike apò aftès tis siníthies ke èhi apodihthí pléon òti íne mia apò tis pio isoropimènes anthròpines díetes – an òhi i pio iyiiní. paròlo pu merikì ànthropi borì na to theorùn afstirò, ipagorèvete oti dìo imères tin evdomàda kànume hortofagikí dìeta, dìo imères peskatorianì, psària ke thalasinà, dìo imères borùme na èhume lefkò krèas, pulerikà, ke mìa forà tin evdomàda borùme na èhume kòkino krèas, me mètro )

Eventually, the Mediterranean diet evolved from these habits and has now been proven to be one of the most balanced human diets – if not the healthiest. Some people may find it strict, but it dictates that 2 days a week we do vegetarian, 2 days pescatarian, 2 days we can have white meat (poultry) and once a week, we can have red meat (in moderation).

 

 

Όσον αφορά τη χορτοφαγική κουζίνα, η Ελλάδα έχει πολλά πιάτα που να υποδεικνύουν αυτό το παρελθόν. Οι πολυάριθμες σαλάτες, ωμές ή βρασμένες, τα πιάτα με βραστά λαχανικά, ολόκληρη η κατηγορία “λαδερά” πιάτα, τα όσπρια και οι παραδοσιακές πίτες, δίνουν μια τεράστια ποικιλία επιλογών στον μέσο χορτοφάγο χωρίς εκπτώσεις στο θέμα γεύσεων.  

( òson aforà ti hortofagikì kuzìna, i elàda èhi polà piàta pu na ipodiknìun aftò to parelthòn. i poliàrithmes salàtes, omès ì vrasmènes, ta piàta me vrastà lahanikà, olòkliri i katigorìa laderà piàta, ta òspria ke i paradosiakès pìtes, dìnun mia teràstia pikilìa epilogòn ston mèso hortofàgo horìs ekptòsis sto thèma gèfseon)

In terms of vegetarian cuisine, Greece has many dishes which indicate this past. Numerous salads, raw or boiled, dishes with boiled vegetables, “oily*” dishes category, legumes and traditional pies, give a huge variety of options to the average vegetarian without discounts in the subject of flavours.

 

 

 

 

 📚 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

📚  h o m e w o r k   ✅

 

Παρακολουθήστε τα προτεινόμενα βίντεο μαγειρικής.

( parakoluthíste ta protinòmena vìdeo magirikìs )

Watch the suggested cooking videos.

 

 

  1. Πώς βράζουμε φακές, από τον Άκη Πετρετζίκη ( how we boil lentils, by Akis Petretzikis )

 

 

 

2. Φακές Σούπα από τον Άκη Πετρετζίκη ( Lentil soup by Akis Petretzikis )

 

3. Φακές σαλάτα με λαχανικά από τον Αλέξανδρο Παπανδρέου ( Lentil salad with veggies by Alexandros Papandreou )

 

4. Φακές απο την Αργυρώ ( Lentils by Argiro ) 

https://www.youtube.com/watch?v=qoTem0xLFws

 

 

Ακολουθήστε τη συνταγή που θέλετε εσείς. Πείτε μας δύο λόγια για το πώς σας φάνηκε η γεύση της!

( akoluthíste ti sidagì pu thèlete esìs. pìte mas dìo lòya ya to pòs sas fànike i gèfsi tis )

Follow the recipe that you wish. Tell us a couple of words on how you found its flavour!

 

 

Δηλαδή, δώστε της μία κριτική για το πώς σας φάνηκε η γεύση της  🙂

( diladì dòste tis mìa kritikì ya to pòs sas fànike i gèfsi tis )

So to speak, give us a critic on how you found its flavour 🙂

 

 

 

Heyyyyy friend, before you leave… 😁

Did you enjoy this post? Its content? Its activities? Its presentation?

If so, become a Member today by clicking here so that you get access to ALL our content, or consider making a donation to help us develop more of this content 🙏🏼

We appreciate your visit here, and hope to see you soon! 🙂

 

 

 

 

Από την Ελλάδα με αγάπη,

Αριστέα, Νέσσων & η ομάδα της Greek and Green

 

 

 

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Author

Aristea Kyriakou

Aristea Kyriakou