Το όνειρο | The dream

Σήμερα, διαβάστε για τη διαφορά μεταξύ του <ονειρεύομαι> και <κάνω όνειρα>

βασισμένα στο ουσιαστικό “όνειρο”. Χρησιμοποιήστε και τα δύο σωστά, μετά το σημερινό άρθρο!

Today, read about the difference between <to dream> and <to make plans>

based on the noun “όνειρο”. Use them both correctly after this short read!

Please subscribe in order to view the rest of the content.
Join Now

Share:

Author

tbaitasis

tbaitasis

Subscribe to our newsletter

Christmas Fair

Are you a book enthusiast? Have you found an inspiring book in Greek which changed your journey of learning the language?
Then we want to hear from you! We are organizing a Christmas Book Fair – a book swap among our community members.

Leave your details below and we will contact you soon!